ظرفیت ,خداوند ,فرماید ,انسان

 

سوال: در روایات، بسیار به مسئله توسعه و تنگی رزق اشاره شده و نقل شده که این وسعت و تنگی بر اساس ظرفیت افراد است. چرا خداوند این ظرفیت را به همه عطا نکرده است؟ و توزیع این ظرفیت بر اساس چه معیاری است؟
جواب:
تلاش انسان نیز باید درست و صحیح باشد و اگر چنین بود هر چه بیشتر و بهتر تلاش کند بهره بیشتری خواهد داشت. اینکه خداوند می فرماید هر که را بخواهد روزی فراخ و گسترده می دهد منظور مقدمات است یعنی نیت پاک، نیت خیر ، عمل درست و ... و اگر زحمت زیادی کشید خداوند هم در دنیا و هم در آخرت برای او جبران خواهد کرد

قرآن کریم می فرماید: "یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر"  هر جا در قرآن واژه "شاء " به معنای خواستن می آید خواستن دلخواهی نیست. مثلاً می فرماید: "من یرداهلی ان یهدیه یشرح صدره للاسلام"؛  هر که را بخواهد هدایت کند، سعه صدر به او می دهد.
یکی از ابعاد ظرفیت انسان ظرفیت وجودی انسان از جهت تعقل و عواطف است. خداوند انسان ها را متناسب با مسئولیتی که به آن ها می دهد ظرفیت آن ها را تعیین می کند. مثلاً خداوند به زنان به جهت وظیفه مادری لطافت و عاطفه قوی تری عطا کرده است بطوری که این ظرفیت را به مردان نداده است.
اما درباره رزق خداوند می فرماید: " لیس للانسان الا ما سعی"؛ پس هر کس مطابق کوشش و زحمتش روزی به دست می آورد ولو مومن نباشد. توسعه رزق بستگی به تلاش داشته و ربطی به کفر یا ایمان شخص ندارد. اما برای مومن سخاوت، دستگیری دیگران، صدقه و ... زمینه های تلاش را بیشتر می کند . "
" ان الذین امنوا و عملو الصالحات سیجعل الرحمن ودّاً "؛ اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح باشد خداوند محبت او را در دل مردم قرار می دهد و در برابر او خاضع می شوند.

منبع اصلی مطلب : کانون فرهنگی چهارده معصوم علیه السلام
برچسب ها : ظرفیت ,خداوند ,فرماید ,انسان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : چرا برخی پولدار و برخی بی پول اند؟